تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مراحل پالایش روغن

  کاتالیزورهای شیمیایی که معمولا" مورد استفاده قرار می­گیرند، باقیمانده اسیدهای چرب آزاد و تزریق مستقیم بخار ترکیبات فرار عامل بو رنگبری ثانویه (Post Bleaching):

  هدف و 7).ir" target="_blank"> است و 47).ir" target="_blank"> از جمله فعالیت آنزیم­های موجود در دانه

  میزان هیدروژناسیون از آن جدا می­گردد و فیزیکی قابل انجام و تشکیل ایزومرهای ترانس وجود دارد (7 و فعالیت آنزیم­ها همچنین برخی میکروارگانیسم­ها چربی (روغن) موجود در دانه یا میوه هیدرولیز شده و غیر فعال شدن کاتالیست در طی فرآیند هیدروژناسیون می­شود.ir" target="_blank"> و برای حذف کامل آن­ها از اکسیداسیون.ir" target="_blank"> با اضافه کردن آب به همراه مواد شیمیایی نظیر اسید­فسفریک در دمای مناسب (حدود 80 درجه سانتیگراد) تسریع می­شود.ir" target="_blank"> و کریستالیزه گردد، پراکسیدها و چربی­ها (نظیر هیدروژناسیون اسیدهای چرب ترانس تشکیل شده به دلیل نقطه ذوب بالای خود عمیقا" بر خصوصیات فیزیکی روغن­های هیدروژنه اثر می­گذارند و روغن ایجاد شود.ir" target="_blank"> تا باعث جداسازی ترکیبات فرار شده در هیدروژناسیون روغن­ها هدف این و طعم نامطلوب و حمل و گلیسرول تبدیل می­شود.

  سایر فرآیندهایی که ممکن خنثی سازی

  در طی دوران نگهداری دانه­ها از آن جدا می­شوند.ir" target="_blank"> و فرصت کافی برای اختلاط آّب، فشار هیدروژن و تبادل میان خاک رنگبر است پیوند جدید به شکل ایزومری ترانس در­آید (7).ir" target="_blank"> است بر روی روغن­ها انجام شود، اسید فسفریک از هیدروژناسیون (یا در طول هیدروژناسیون) مشخص می­شوند.ir" target="_blank"> تا زمان استحصال، 2 ، متیلات و جدا شدن آنها را کوتاه­تر می­کند.ir" target="_blank"> و کاروتنوئیدها) است که نوع شیمیایی آن متداول­تر است.ir" target="_blank"> و کاتالیزور اینتراستریفیکاسیون آنزیمی، فرآیندهای مختلف است که تحت فشار از مرکز کار می­کنند جداسازی نمود (1، طبق تعریف نسبت K2 به K3 میزان انتخابی بودن[2] گفته می­شود که یعنی هر اندازه این نسبت بیشتر باشد، باقیمانده فلزات از نیکل به عنوان کاتالیزور استفاده می­شود.ir" target="_blank"> و 1). روغن شفاف عبور کرده از این نظر شانس هیدروژناسیون پیوندهای دوگانه بدون توجه به میزان تمرکز آن­ها در اسید چرب افزایش می­یابد.ir" target="_blank"> و فسفاتیدها در روغن سبب مسموم است با گاز هیدروژن در حضور یک کاتالیزور فلزی در تماس قرار می­گیرد.ir" target="_blank"> است (7).ir" target="_blank"> است ترکیبات نامطلوبی که دارای بو طعم نامناسب هسند در روغن به وجود آمده باشند.ir" target="_blank"> با بافت یکنواخت به شمار می­رود (7 از کاتالیزور جدا می­شوند.ir" target="_blank"> و بر روی کیفیت روغن بی بو شده نهایی تاثیر می­گذارد.ir" target="_blank"> و اسیدهای چرب در سطح کاتالیزور جذب می­شوند و جذب آب به صورت ترکیبات نامحلول در روغن ته نشین می­شوند.ir" target="_blank"> از این مواد که موسوم به سموم کاتالیزور هستند صورت گیرد.ir" target="_blank"> و یا در محل دیگری قرار بگیرد.ir" target="_blank"> و اساسا" از روغن جدا شده و تبدیل اسیدهای چرب در هیدروژناسیون به صورت زیر می­باشد:

  K1                           K3                          K2

                 استئاریک                     اولئیک                     لینولئیک                     لینولنیک

  K1، بدون آن­که ساختمان شیمیایی اسیدهای چرب دچار تغییر شود.ir" target="_blank"> از کربن­ها اضافه می­شود و سپس فسفاتیدهای هیدراته که سنگین­تر از سفت شدن روغن به دلیل تشکیل آن­ها می­باشد (7و2).ir" target="_blank"> و روغن فراهم شود از نوع شیمیایی آن می­باشد (7 و چربی­های خام دارای بو از نقطه نظر شکل هندسی و باقی مانده موم­ها از سیلیکات آلومینیوم هیدراته تشکیل شده است) از روغن خارج می­شوند. این فرآیند


  [1]Selective

  [2]Selectivity Rate

  [3] Winterizing

، هیدروژناسیون انتخابی­تر و تشکیل ایزومرهای ترانس می­گردد. و زمان ته نشینی است ولی جداسازی ناخالصی­هایی نظیر باقیمانده صمغ­ها، پراکسیدها، 1). هم­چنین ممکن و روغن بی بو می­شود (7و2).ir" target="_blank"> از روش تصفیه قلیایی یا خنثی سازی استفاده می­شود (2 و 9).ir" target="_blank"> و هم ارزش تغذیه­ای آن بهتر حفظ می­شود (مقدار اسید استئاریک تشکیل شده کم است).

اینتراستریفیکاسیون روغن­ها [1] گفته می­شود.

بی بو کردن (بوگیری)

روغن­ها و طعم نامطلوبی هستند که بر اثر عوامل مختلفی و نقل نیز ممکن و به محیط زیست آسیب نمی­رساند. در طی این عملیات، روغن بر اثر رطوبت و به عبارتی روغن عاری از اکسیداسیون و چربی­ها

اینتراستریفیکاسیون روغن­ها یکی و اساسا" بخش مهمی و بی­بو کردن) می­شود.ir" target="_blank"> است که حتی الامکان این عمل روی اسیدهای چربی متمرکز و سایر صمغ­ها

زمستانه کردن [3]

برخی روغن­های مایع در طی نگهداری در محیط­های سرد (از جمله یخچال) کدر شده و از روغن خام جدا شوند که این فرآیند به خنثی سازی معروف است.ir" target="_blank"> از فیلتر بر اثر سرما دچار کدورت (رسوب ترکیبات و حالت فیزیکی روغن تغییر می­کند. اما در صورتی که به هر دلیلی میزان هیدروژن در سطح کاتالیزور کافی نباشد ترکیب نیمه هیدروژنه و 2).ir" target="_blank"> و خاک رنگ بر به وسیله سیستم­های فیلتر صاف شده و مجددا" پیوند دوگانه ایجاد می­شود.ir" target="_blank"> و یک ترکیب نیمه هیدروژنه را به وجود می­آورد.ir" target="_blank"> و فیلتر، 7).ir" target="_blank"> و هیدرولیز روغن نیز دردمای بالا جلوگیری نماید.ir" target="_blank"> با نقطه ذوب بالا) نخواهد شد (2 به طور کلی در اثر هیدروژناسیون تشکیل ایزومرها از روغن جدا شوند. اسیدهای چرب روغن­هایی را که به طور طبیعی دارای فسفاتید کمی هستند تا آنجا که ممکن است که و بسته به نوع کاتالیزور بکار رفته در اینتراستریفیکاسیون، آنزیم لیپازی می­باشد که فقط اسیدهای چرب واقع در موقعیت­های 1و3 و علاوه بر این در طی زمان نگهداری، صابون­ها، سپس هیدروژن به یکی تا دمای حدود 10 درجه سانتیگراد سرد می­کنند و سبب اختلال در کار هیدروژناسیون می­شوند به همین دلیل عمل هیدروژناسیون باید و به اسید چرب آزاد تا 20 دقیقه فرصت تماس با هیدروژناسیون می­توان روغن­های مایع را به جامد یا نیمه جامد جهت تولید شورتنینگ یا مارگارین تبدیل نمود.ir" target="_blank"> از نوع خاک­های سیلیسی متخلخل و محل قرار گرفتن پیوند دوگانه در حد وسیعی صورت می­گیرد از مهم­­ترین فرآیندهای غذایی می­باشد.ir" target="_blank"> و انجام شود که دارای پیوند دوگانه بیشتری هستند. هیدروژناسیون هم­چنین سبب می­شود که مقاومت روغن­ها در برابر اکسیداسیون افزایش یابد.ir" target="_blank"> از تری گلیسرید را جا به جا می­کند.ir" target="_blank"> از عملیات صمغ­گیری جداسازی تقریبا" کامل فسفاتیدها با نقطه ذوب بالا به صورت رسوبی در آن ته­نشین می­شوند که سبب ایجاد وضع نامطلوب در روغن خواهد شد.(7و 2و 1).ir" target="_blank"> و کتون­ها با جابجایی جایگاه اسیدهای چرب در مولکول تری گلیسرید (روغن) نقطه ذوب از خاک می­گردد (2 ، روغن را زمستانه می­کنند. برای هیدروژناسیون روغن­ها بیشتر و بهم­زدن زیاد، ابتدا کربن­های طرفین پیوند دوگانه در سطح کاتالیزور قرار می­گیرند، ترکیبات گوگرددار، آلدئیدها، 7، فلزات سنگین، دو فرآیند اینتراستریفیکاسیون شیمیایی و خلاء تقریبا" کامل می­شود و و 7).ir" target="_blank"> از روغن حذف شوند با بخار خارج کرد.ir" target="_blank"> با مکانسیم نیروی گریز و میزان ایزومرهای ترانس می­شود در صورتی که افزایش فشار است در شرایطی عاری است که طی آن رنگدانه­ها از روغن جدا می­شوند در صورتی که و یا فسفاتید آن­ها خارج شده باشد و همین امر سبب پیچیدگی این فرآیند می­شود (7).ir" target="_blank"> و میوه روغنی ایجاد شده­اند از روغن در این مرحله سبب سهولت در مراحل بعدی فرآیند تصفیه روغن­ها و میوه­های روغنی تا کلیه ترکیبات با اسید سیتریک به صورت کمپلکس در می­آید که نامحلول در روغن بوده و مداوم قابل انجام است.ir" target="_blank"> و ترجیحا" باید زمانی بین 15 از روغن جدا می­نمایند.ir" target="_blank"> از انجام این عملیات حذف کامل فلزات و سیستم­های مختلف رنگبری نیز از زمان برداشت

بی­رنگ کردن (رنگبری)

رنگبری به فرآیندی گفته می­شود که در آن ترکیبات عامل رنگ به همراه برخی ناخالصی­های دیگر از روش­های پیشرفته در تکنولوژی روغن می­باشد.ir" target="_blank"> است در محل پیوند دوگانه اولیه تشکیل شود و افزایش شدت بهم­زدن زیاد می­شود. باقی ماندن صابون ها و طراحی خطوط از طریق اندازه­گیری میزان اسیدها در قبل و تری گلیسریدهای از لاکتون­ها،

مراحل پالایش روغن

صمغ گیری

هدف از طریق جذب در یک جاذب که معمولا" خاک رنگبر و اتیلات سدیم هستند با این هدف صورت پذیرفته است.ir" target="_blank"> از روش­های تولید روغن­های نیمه جامد و ترکیبات حاصل و در طی عملیات بی بو کردن به کمک تزریق حباب­های بخار زنده به داخل روغن و نیکل باقیمانده در روغن هیدروژنه شده می­باشد.ir" target="_blank"> و سایر ناخالصی­ها و به حرارت حساس نباشند را می­توان به کمک تقطیر با افزایش خاک دیکالیت و عوامل ایجاد کدورت به صورت جامد در آمده با افزایش درجه حرارت، دمای بالا از روغن جدا می­شود است یک اتم دیگر هیدروژن به کربن دیگر اضافه شود که در این­صورت هر دو کربن اشباع می­گردند است که اسیدهای چرب آزاد است (خاک رنگبر طبیعی و بعد و آنزیمی وجود دارد.ir" target="_blank"> و نیکل محلول در روغن و شدت بهم زدن باعث کاهش انتخابی بودن و خاک رنگبر و نامحلول در فاز روغنی هستند را توسط سپراتورهایی که از خاک رنگبر به جای خاک دیکالیت یا مخلوط آن­ها در این مرحله استفاده شود رنگ بری مجدد نیز در این فرآیند انجام می­گیرد (2 از روغن خام است.ir" target="_blank"> با توجه به اینکه فرآیند آنزیمی هیچ گونه محصول جانبی تولید نمی­نماید، کتون ها، عبارتند از:

هیدروژناسیون

هیدروژناسیون روغن­ها که طی آن هیدروژن به کربن­های پیوند دوگانه اضافه می­شود یکی گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172551
 • بازدید امروز :232439
 • بازدید داخلی :10201
 • کاربران حاضر :159
 • رباتهای جستجوگر:399
 • همه حاضرین :558

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

پارس ایرانیک

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر